Det er svært kritikkverdig at Byrådet ikke engang har orientert samarbeidspartnerne om dette eller tatt opp saken i Bystyret. Byrådet går her langt utover sine budsjettfullmakter.

I underkant av 2000 står i kø, men likevel kutter byrådet. Venstre har i alle år sloss for økte bevilgninger til kulturskolene, og de 3 millionene i økte bevilgninger som vi fikk gjennomslag for var en oppfølging av opptrappingsplanen for kulturskolene.

Det er påfallende at byrådet og byrådsleder Anne-Grethe Strøm Eriksen prioriterer prestisje-kulturen, men glemmr den betydningen kulturskolene har for rekrutteringen til morgendagens kulturliv. Byrådet har ikke forstått hva kultur betyr for barn og unge og for deres egenutvikling.

Den måten byrådet behandler de partiene de samarbeider med i budsjettet er ikke tillitsvekkende, og innbyr lite til samarbeid i årene som kommer.

HANS-CARL TVEIT,

VENSTRES 1. KANDIDAT TIL BYSTYRET