Forslaget om å kutte i fem aldershjem er et løftebrudd:

«Ingen rom eller senger for eldre skal vekk så lenge det står én person i kø,» sier Høyres gruppeleder i bystyret, Monica Mæland.

Forutsetningen for at Høyre i sommer støttet et budsjettforslag fra byrådet var at skole og helse/omsorg skulle skjermes.

Forslaget er derfor et løftebrudd og kan ikke vedtas.

Hvorfor da skremme beboerne og helt unødvendig fylle dem med redsel for sin fremtid? Det er grotesk og dumt å skape denne situasjonen, når forslaget om å ta delvis vekk fem aldershjem — ikke er vedtatt.

Hele forslaget viser at byrådet ikke klarer å styre økonomien. Bare det å komme med slike tanker, viser at de som styrer Bergen kommune; Ap Kr, V og Sp, enten ikke vet hva de gjør - eller er blottet for sunn fornuft.

Ap har styrt i 15 år.

Om ett år er det valg. Det er på tide å skifte ledelse.

Hvis jeg hadde fått lov til å bestemme, ville jeg ventet med å bruke 21 millioner til Festplassen. Jeg hadde flikket litt der, og brukt pengene til skole og omsorg.

KJELL MOBERG,

BERGEN SENIOR HØYRE