Vedtaket vil bli klaget inn til fylkesmannen, bekrefter Haldan Mellbye, som er advokat for de berørte naboene. Mellbye vil også be fylkesmannen om å forby installasjon av rullebrettbanen før klagen er ferdigbehandlet.

I følge Mellbye er rullebrettbanen allerede innkjøpt og ligger lagret på Voss, klar til bruk.

Byrådet har altså lagt mest vekt på uttalelsen fra Bønes og Kråkenes Nærmiljøutvalg. Leder for utvalget, Grete Monsen, uttalte til BT tirsdag at hun gikk mot å plassere rullebrettbanen på Krå-kenestoppen.

Dette står delvis i strid med konklusjonen i en uttalelse som nærmiljøutvalget kom med i oktober. Der tok nærmiljøutvalget til orde for om mulig å finne andre lokaliseringer. Men heller Kråkenestoppen enn ingen bane, skrev lederen den gang.

Etter intervjuet med BT har naboene gjentatte ganger vært i kontakt med nærmiljøutvalget for å få frem en ny uttalelse. Uten å få gjennomslag.

I 10 år har ildsjeler ivret for å skaffe barn og unge på Bønes og Kråkenes en rullebrettbane. Til slutt landet byrådet på en plassering som påfører de nærmeste naboene støy som ligger 15-20 desibel over anbefalt støygrense i et boligområde. Bønes og Kråkenes er så tettbygd at det har knapt latt seg gjøre å finne egnete plasser for en så bråkete aktivitet som skateboard.