298,5 millioner kroner ble underskuddet til slutt. Det har vokst med flere titalls millioner hver gang finansbyråd Trond Tystad har åpnet munnen sin for å fortelle hvor stor det kommer til å bli.

Ny budsjettbehandling

Byrådsleder Strøm-Erichsen sier budsjettet må behandles på nytt. I budsjettet var det ikke regnet med et slikt enormt underskudd.

— Jeg vet ikke hvor mye vi må kutte. Det kan være i størrelsesorden 50 til 150 millioner kroner, sa Tystad ganske omtrentlig.

At budsjettet uansett måtte behandles på nytt blir klart torsdag. Da kommer fylkesmann Svein Alsaker etter alt å dømme til å underkjenne kommunens budsjett for 2003. For Bergen kommune avsetter for lite penger til å dekke tidligere års underskudd. Investeringene er for store og utløser driftsutgifter kommunen ikke har inntekter til å dekke. Det kunne Tystad fortelle i går.

Etter det BT kjenner til er byrådet for lengst varslet om dommen. Verken Tystad eller Strøm-Erichsen kan si noe om hvor det skal kuttes, utover at den «profilen som er vedtatt i budsjettet» kommer til å bli fulgt når det skal foreslås kutt.

Skylder på andre

Så hvorfor blir det underskudd? Forklaringene er så alt for kjente. Lønnsoppgjør, økte pensjonsutgifter, bydeler der utgiftene er uten styring og private institusjoner som bruker langt mer enn det de har fått budsjetter til.

— Vi har selvfølgelig ansvaret, sa finansbyråden og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen flere ganger. Det hørtes bare ikke slik ut i rådhusets 14. etasje i går.

For så kom historiefortellingen, om hvordan det hadde gått de forrige gangene kommunen hadde problemer. Tystad nærmest antydet at det var med lovmessighet at kommuner fikk sine økonomiske problemer. Og han manet opposisjonen til ansvarlighet. Hvis ikke er vi på vei mot oppsamlede underskudd lik dem man hadde i 1986/87.

Byrådslederen bad om at byrådet fikk utvidede styringsfullmakter, slik at uregjerlige bydeler kunne kontrolleres bedre. Og minnet på det av en journalist, kunne Strøm-Erichsen nok en gang ta frem at Bergen kommune får minst 300 millioner kroner for lite fra staten.

Nå har byrådet i det minste brukt de pengene.

Har ikke kontroll

Da spørsmålet kom om byrådet har kontroll, svarte Strøm-Erichsen:

— Som gjennomgangen til Trond viser, må vi følge opp overfor enkelte avdelinger, og gjennomgangen viser at vi kan bli bedre, sa byrådslederen.

Underskuddet har vokst med nærmere 150 millioner kroner bare siden budsjettet for 2003 ble vedtatt i desember i fjor.

Så nå skal kontrollen gjenvinnes. Fire bydeler settes under en form for administrasjon. Det ansettes en egen controller med bydelene som hovedansvar. De private institusjonene skal følges tett.