Graffitisaken har likevel gitt et viktig bidrag til vernet av Kunstforeningens arkitektur. Her har man gjennom faglige uttalelser fra fylkeskonservatoren utvetydig fått fastslått bygningens verneverdi som et mulig fredningsobjekt, og videre at graffitimalingen er i konflikt med dette. Påstandene om at graffitien hører hjemme på Kunstforeningen og at den er i harmoni med byggets funksjonalistiske arkitektur er tilbakevist. Vi merker oss at Utsmykningsfondet i Bergen Kommune har avslått å bevilge penger til graffitiprosjektet med en lignende begrunnelse.

Fortidsminneforeningen er en bredt sammensatt forening. Det som samler oss er en interesse for kulturminnevernet. Vi vil igjen understreke at vår protest ikke retter seg mot graffiti som kunstform eller ytringsform, men mot graffitimaling på en av byens fineste modernistiske bygninger. Tilbakemeldingene tyder på at vårt engasjement er blitt satt pris på blant publikum — dette er en debatt som arkitekturbyen Bergen trenger!

Protestene har tilført graffitiprosjektet en kvalitetssikring som tidligere manglet. Kommandogruppen har nå bl.a. valgt å gi veggen en grunnbehandling som vil gjøre det lettere å fjerne graffitien. Her gjenstår fremdeles viktige praktiske spørsmål, og Fortidsminneforeningen er innstilt på å følge prosjektet helt i mål, som altså er at fasaden blir ført tilbake til sin opprinnelige skikkelse senest i mai 2004. Vi ser det også som riktig å fortsette arbeidet for å få Kunstforeningen fredet.

Når dette er sagt skal vi selvsagt ønske graffitimalerne lykke til. Taggermiljøet i Bergen har her fått en anledning til å gjøre dystre spådommer til skamme ved å holde seg innenfor rammene som er gitt. Fallhøyden er stor: Vi minner om at det som er kunst på Kunstforeningen fremdeles er hærverk hvis graffitien sprer seg til verdifulle nabobygg. I Fortidsminneforeningen går vi ut fra som selvsagt at de impliserte parter, fra Bergen kommune til huseieren Bergens Kunstforening og kuratorgruppen Kommando, i så fall vil ta sin del av ansvaret for å praktisere det vanskelige begrepet «nulltoleranse».

For Antikvarisk Utvalg i Fortidsminneforeningen avd. Bergen og Hordaland, Jan Lohne og Terje Hauken