Attac er navnet og organisasjonen har allerede rundt 30.000 medlemmer fordelt på 30 nasjoner. Attac Norge er i startgropen, og organisasjonen vil utover sommeren/høsten garantert skyte fart.

Hva er så hensikten med Attac? Kort sagt kan en si at målet er at Attac skal bli en bred bevegelse som samler kritiske og konstruktive krefter i Norge i kampen for demokratisk styring over økonomien. Attac tar sikte på å samle alle, uansett alder, politisk tilhørighet, sosial tilhørighet etc., i en felles front mot for eksempel kortsiktig spekulasjon innenfor valutahandel, videre jobbes det for en sletting av u-landsgjelden til de fattigste landene i verden.

Et av hovedkravene til Attac er innføring av Tobin–skatt. Mer enn 1800 milliarder dollar blir flyttet rundt på valutamarkedet i jakten på rask profitt. En skatt på 0,1 prosent (Tobin-skatt) vil kunne gi inntekter på nær 100 milliarder dollar årlig, som kan overføres til fattige land (kilde: Attac). Videre ønsker Attac å avskaffe skatteparadis, samt gjennomføre en rekke andre tiltak som går i de fattiges favør. Men slike mål er det ikke vanskelig å skjønne at vi som står med beina godt plantet i fagbevegelsen, eller er engasjert i de politiske miljøene hvor internasjonal rettferdighet faktisk står på dagsordenen, bør la oss engasjere – av og i Attac. Dette er en unik mulighet til å rive ned politiske skillelinjer, kjepphester eller hva en nå velger å kalle det. Her har en muligheten til å være med i en hurtig ekspanderende organisasjon som står for de grunnverdiene som fagbevegelsen alltid har kjempet for. Her bør det være rom for at RV-ere og Ap-ere står skulder ved skulder og demonstrerer mot «kapitalmakten». Jeg vil oppfordre alle til å brette opp ermene og trå til for Attac. Eller som Attac sier det på sine hjemmesider: Globaliser motstanden – globaliser håpet – en annen verden er mulig!

ROY JUVIK