Dette har vist seg å være en fin måte for flertallspartiene å fordele problemene, og etterpå fortelle at det er bydelsstyrene som må ta ansvar, innenfor sine egne budsjetter. Disse budsjettene skal nå kuttes sterkt, til sammen må bydelene kutte 85 millioner. Sannsynligheten er at dette kommer til å gå ut over de svakeste, det vil si innenfor eldreomsorg, og barne og ungdomsarbeid.

Motivet for denne reformen er altså lokaldemokratiet sies det, men det er underlig at enkelte partier ignorerer hva bydelene sier når det ikke passer inn i deres politiske terreng, som for eksempel med Krohnegård-saken på Laksevåg. Her har Fremskrittspartiet vært villig til å høre på befolkningen, både i bydelsstyret i Laksevåg, og i den videre behandlingen. Var det dette som skulle forestille lokaldemokrati? Sannheten er at Bergen er for liten til en slik stor reform som ellers kunne fungert i en storby i utlandet.

At man blir kalt for sutrete når man påpeker de åpenbare feilene ved et system som ikke virker får heller være en hedersbetegnelse. I Fjellvettreglene heter det at «det er ingen skam å snu», kanskje burde enkelte tenke seg kraftig om og avskaffe det som kan bli 2000-tallets versjon av keiserens nye klær.

BJØRN-TORE OLSEN, BYSTYREREPRESENTANT FREMSKRITTSPARTIET, SEKRETÆR BERGEN FREMSKRITTSPARTI