Som vi allerede visste ligger Nattland skole i Fana bydel, og det går i alt 460 elever på denne skolen. Det vi ikke var klar over var at 335 av disse elevene, altså over 70 prosent, nå bor i Årstad bydel ifølge bydelsreguleringen. Disse 335 er alle elever som bor i skolens nærområder, det er kun plasseringen av bydelsgrensene som gjør at skolen og elevene tilhører hver sin bydel. Elevene fra Årstad (enkelte har bare 500 meter å gå til skolen) er i dag gjesteelever ved nærskolen sin, og skal ifølge bydelsplanene på sikt overføres til skoler i sin egen bydel. Dette betyr at barna må fraktes med buss til skoler i Årstad bydel i stedet for å gå til Nattland slik de gjør i dag! Hvorfor ble ikke bydelsgrensene trukket opp i henhold til skolenes opptaksområder? Og hva med økonomien i dette? Det er selvfølgelig mange sider ved denne saken, men jeg har her ett kort og konkret spørsmål som jeg håper på å få et kort og konkret svar på.

Hva var viktigere enn skolegrensene da bydelsgrensene ble satt?

ANNIE BJØRKLUND