— En byttehandel kan gjøre noe med begge deler, påpeker Borghild Lieng, bydelsstyreleder i Årstad. På en av de få ledige tomtene på Gyldenpris ønsker Studentsamskipnaden i Bergen å bygge 150 studenthybler. Den seks mål store tomten er i dag brukt som park og lekeareal. Barna fra Gyldenpris barnehage boltrer seg der, blant annet. Både bydelsstyret og flere av naboene har tidligere protestert på utbyggingen. Deriblant bevaringsverdige Høyegården, det eneste gjenværende industribygget som er tegnet av Ole Landmark.

Mangelen på grønne lunger er et problem for bydelen. Et annet er at bydelen Årstad i dag har halvparten av byens kommunale utleieboliger. Bystyret har allerede vedtatt å gjøre noe med den skeive fordelingen.

Trekanthandel

— Vi har et forslag som løser tre ting på en gang. Det er faktisk mulig, sier Borghild Lieng (Ap) med et smil.

Med bydelsstyret i ryggen foreslår hun følgende trekanthandel:

Studentsamskipnaden får kjøpe en utleiebolig i samme område som så bygges om til studentboliger. Bergen kommune bruker pengene fra salget til å bygge nye utleieboliger i en annen bydel. Dermed får Løvstakken beholde den lille parken i Gyldenprisveien. Byen får nye utleieboliger i en annen bydel, og studentene får sentrumsnære hybler. Tre ting på en gang!

Begge deler, takk

Tirsdag skal bydelsstyret på nytt uttale seg om utbyggingsplanen.

Egil Pedersen, administrerende direktør i Studentsamskipnaden, vil ikke avvise idéen om å bygge om utleieboliger til studenthybler.

— Vi har planer om å bygge 600 nye studentboliger før 2005, og vi er nødt til å bygge sentrumsnært. Prosjektet på Gyldenpris er noe vi prioriterer veldig høyt. Eventuelt kjøp av utleieboliger må, slik jeg ser det, komme i tillegg til de nye hyblene på Gyldenpris, sier Pedersen til Bergens Tidende.

LITEN GRØNN LUNGE: På en av de få ledige tomtene på Gyldenpris ønsker Studentsamskipnaden i Bergen å bygge 150 studenthybler.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN