Bakgrunnen for utsettelsen er protester fra næringsdrivende i området rundt det bebudede trasevalget ved Inndalsveien.

Byråd Nils Arild Johnsen (Sp) opplyste i byrådet at innsigelsene fra næringslivet nå «på det meste» er løst.

RV, SV, Ap og Sp mente det ikke var behov for en ny utsettelse av reguleringsplanen for Inndalsveien, men ble påført nederlag av det nye politiske flertallet i bystyret, bestående av KrF, Pensjonistpartiet, Frp, Venstre og Høyre.

UTSETTES: Behandlingen av reguleringsplanen for bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun.