Jeg har sett etter under bilen min, om der tilfeldigvis skulle være jur som kan kobles til melkemaskinen til bompengeringens kommunale meieri. En jurtapp til hvert vidløftig prosjekt som Bergen kommune setter i gang!

Veier, tunneler og broer i et offentlig veinett er et statsanliggende. Og gjennom den ellers forhatte årsavgiften og de gigantiske avgifter på drivstoff, mener jeg at staten burde kunne finansiere også en bybane i Bergen. Oslo har jo sine T-baner, og alle som har oppholdt seg en tid i vår hovedstad, vet jo hvor viktig T-banen er for kollektivtrafikken der.

Det er ganske mange av oss som slett ikke belaster Bergen sentrum om dagen i det hele tatt! Vi bor i utkanten av Bergen, og jobber på helt andre kanter. Vi er bare i transitt — på gjennomreise - f.eks. gjennom Fløyfjellstunnelen. Og vi skulle egentlig ikke betale bompenger i det hele tatt!

Som et ledd i å få slutt på dette bompengetullet for oss pendlere, foreslår jeg følgende: Pendlere bør slå seg sammen (noen har for lengst gjort det), og be Samferdselsdepartementet om å få tilsendt spesielle oblater, som skal være lett synlig, og som kan festes på innsiden av front- og bakrute. Dette for at kamera skal se hvem som er pendlere (og ikke skal betale bompenger), og hvem som ikke er det! Departementet vil få hjelp av arbeidsgiverne i distriktskommunene og hos ligningsvesenet til å bekrefte hvem som har rett på oblater til bilen.

Oslo Sporveier hadde T-banedrift lenge før ordet bompengering var oppfunnet. Nå synes jeg grensen for toskete kommunale påfunn er overskredet fullstendig! Vi pendlere har dyre nok utgifter til våre arbeidsreiser som det er, om ikke bompenger til bybanedrift skal komme på toppen! Politikere: Hvis det er mulig - skjerp dere!

TERJE HAUGOM, RÅDAL