debatt Monica Mæland Høyre Leder komité for miljø og byutvikling

De interne diskusjonene i Ap skal jeg la ligge, men det er likevel riktig å ta en debatt rundt en eventuell bybane på skinner og de konsekvensene denne vil ha for all offentlig transport i Bergen. Det er nemlig slik at en bybane på skinner ikke er det eneste saliggjørende for å løse byens transportproblemer.

Ulempen med en skinneløsning er at den er svært lite fleksibel. Når skinnene er lagt – så ligger de der. Andre typer løsninger, enten det er dagens busser eller moderne superbusser, har en langt større fleksibilitet enn en skinnegående bybaneløsning. Det andre store problemet med en tradisjonell bybane er prisen. Denne løsningen er svært dyr, anslagsvis 50 prosent dyrere enn bane på hjul og per i dag finnes det ikke penger til den. Det fører med seg at det sannsynligvis vil ta svært lang tid å realisere bybanen. En annen konsekvens av den høye prislappen på bybanen, er at man «glemmer» kollektivtrafikken i resten av Bergen. Fokus og pengebruk vil være slik at det ikke blir mulig å gjøre noe som helst for å styrke kollektivtilbudet i de andre delene av byen.

Det en kan spørre seg er hvilke kostnader samfunnet blir påført av å vente på en bybane som kanskje aldri kommer. Å binde opp alle ressurser i en bane som kanskje ikke blir realisert på mange år enda, vil forsterke de trafikale problemene i Bergen og påføre miljøet mer forurensing. Høyre har primært ønsket å bygge ut et system basert på bussen, gjerne såkalte superbusser som gir de samme positive effektene som en bane, men som kan bygges ut mye billigere og dermed også raskere, samtidig som den er langt mer fleksibel enn en skinnegående løsning.

Høyre er glad for at enkelte i Ap er begynt å stille spørsmål ved om en skinnegående løsning er det eneste riktige. Det er positivt at ikke alle lar det gå prestisje i en skinnegående løsning, men er villig til også å se på andre gode alternativer. Nå må vi alle sammen jobbe for et bedre kollektivtilbud i Bergen.