Torpp har for lengst varslet innsigelse mot bybanens trasé over Bergens aller travleste trafikkåre, med over 50.000 kjøretøyer frem og tilbake i døgnet. Varselet ble sendt Bergen kommune i juni. Siden da har bybanekontoret jobbet iherdig for å påvise at det er nok plass til både bybane og trafikk på Danmarksplass uten at det går på sikkerheten løs.

Nå er avgjørelsens time nær. Bergen kommune har sendt over til Statens vegvesen detaljerte planer som de mener påviser at det er nok plass både til bybane, til trafikk og til nødvendige tekniske installasjoner. Et brev medfølger, der kommunaldirektør Edel Eikeseth og plansjef Torbjørn Nævdal ber regionvegsjefen frafalle innsigelsen.

Anbefaler østsiden

— Jeg har ennå ikke sett det Bergen kommune har sendt oss. Vi skal ha møte om dette i neste uke, sier Ole Chr, Torpp til Bergens Tidende.

Dersom Torpp opprettholder innsigelsen, må Bergen kommune sende denne delen av reguleringsplanen for bybanen over til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Dersom Miljøverndepartementet gir Statens vegvesen medhold, har bybanen kjørt seg fast. Da må planene endres drastisk. Regionvegsjefen har selv anbefalt Bergen kommune å flytte bybanen bort fra Danmarksplass, og legge den på østsiden av Store Lungegårdsvann. Dette alternativet er utredet et godt stykke på vei, men ikke så langt som traseen over Danmarksplass. Et av problemene der, er at det stadig vekk er uklart om, og i tilfelle når, jernbanetunnelen gjennom Kronstadhøyden kan bli frigitt.

Tre + tre er minimum

Allerede i dag er det trangt på Danmarksplass, med fire kjørefelt i hver retning. Bybanen vil ta to av disse. Da er det seks kjørefelter igjen til den kolossale trafikken som fosser frem og tilbake så å si døgnet rundt. Dette har Statens vegvesen godtatt.

— Men det er et minimumskrav fra vår side at det er plass til tre + tre kjørefelter igjen til biltrafikken. Her kan vi ikke fire, sier Ole Chr. Torpp til BT.

Tre + tre + to felter til bybanen blir til sammen åtte kjørefelter, som i dag.

Hvor er så problemet?

Det har seg slik at bybanen «breier seg» litt mer enn den vanlige trafikken. En viss sikkerhetsmargin må det være mellom bybanen og den møtende trafikken.

Høvler vekk fortauet

— Det må settes opp rekkverk mellom bybanen og den øvrige trafikken. Det krever litt plass. Så må vi selvsagt ha rekkverk slik som i dag mellom de to kjøreretningene for biltrafikken. I tillegg må vi ha plass til stolper for skilt og signallys, sier Tor Høydalsvik i Statens vegvesen.

Bybanekontoret mener nå at de har funnet tilstrekkelig med plass til dette. Det har de greid ved å høvle bort fortauet på høyre side i retning sørover. Dette fortauet er trangt allerede i dag. Dessuten mener bybanekontoret å ha fastslått at nesten ingen butikker eller eiendommer har inngang fra dette fortauet lenger. Overalt er det inngang fra Solheimsgaten på baksiden. Dette fortauet er i det hele tatt et utrivelig sted å være, med den tette trafikken kloss inntil, mener bybaneplanleggerne.

— Vi kan akseptere at fortauet innskrenkes så sant ingen blir forhindret fra å komme til sine eiendommer, sier Ole Chr. Torpp. Men om det da blir så mye plass igjen som vi mener er nødvendig, det kan jeg ikke si noe om nå, sier Torpp.

KREVER PLASS: To bybanespor på siden mot Bergen Yrkesskole pluss rekkverk mot den øvrige trafikken, gjør at det kan bli trangt for de seks kjørefeltene som gjenstår for biltrafikken over Danmarksplass. Det kan ende med at regionvegsjefen opprettholder sin innsigelse mot bybanen.<br/>FOTO: ØRJAN DEISZ