Av Knut Galtung Døsvig

Når jeg stiller spørsmålet slik, så er det fordi jeg ikke er enig i at dette nødvendigvis vil bli resultatet. Poenget er at bybanen også skal gå fra sentrum til Nesttun og Lagunen.

Situasjonen er allerede i dag den at handelen i sentrum er så svekket og så minimalisert, at den i seg selv ikke representerer noen særlig attraktiv trekkraft for potensielle kunder langs en fremtidig bybanetrasé.

Faktum er at Nesttun og Laguneparken allerede i dag representerer et langt større og bredere vareutvalg enn det som er igjen i sentrum. Her er et meget stort tilbud av klesbutikker, store møbelvarehus, byggevarer, bilforretninger, jernvareforretninger, store elkjedevarehus osv.

Lokalbanen kan vise seg å bli et etterlengtet tilbud for sentrums befolkning etter hvert som handelstilbudet forsvinner og restaurantene overtar.

Man kan da sette seg på banen i sentrum og bli fraktet direkte til dette varetilbudenes Mekka. Man kan tilbringe hele dagen der mer eller mindre tørrskodd for så å ta banen tilbake til sentrum når kvelden kommer. Deretter kan man avslutte dagen med å gå på restaurant, pub eller kino i sentrum. Dette er etter min mening en realistisk tanke.

At jeg ikke er den eneste som tenker slik, er Nesttun et bevis for. I første omgang gikk man imot at lokalbanen skulle gå igjennom Nesttun sentrum. Så gikk det opp for dem at en lokalbane ville tilføre Nesttun mye ny handel. Nå kjemper de med nebb og klør for at stoppestedet skal være nærmest mulig varehusene. Hvor skal så denne nye handelen komme fra? Folk kan jo ikke være i byen og Nesttun samtidig.

Hvordan vil sentrum utvikle seg frem til en eventuell lokalbane ser dagens lys? Det er dessverre det letteste å spå om. Slik som byrådet i dag nedlegger parkeringsplasser, vanskeliggjør fremkommeligheten og ignorerer handelens henvendelser om å ta hensyn, så går det en vei med den utviklingen; videre nedover. Handelstilbudet i sentrum vil bli et stadig svakere alternativ til Nesttun og Laguneparken.

Det er derfor min påstand at byrådslederens hovedargument for bybanen like gjerne — og kanskje mest trolig - vil svekke sentrum som handelsby.

Nå er det gjerne slik av vi som har levd av handel og aktivitet i sentrum, er dem man hører minst på. Men i dette tilfellet vil jeg si: Den som lever får se. Går det galt, håper jeg det er noen som tar ansvar.