DEBATT

Av informasjonsrådgiver Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS as

Regnestykkene for bybaneprosjektet er blitt endret for hver ny generasjon planleggere som er satt på jobben. Faktorforhold endres kontinuerlig og anleggskostnader påvirkes av hvor banen blir lagt. Ulike trasévalg har hver sine trafikkpotensial og inntektsmuligheter. Diskusjonen som er ført, er dømt til å gire opp frustrasjon blant alle involverte: politikere både lokalt og sentralt, byråkrater, baneutredere og andre planleggere, og den jevne bergenser, om slike finnes. Dette er kun et koldtbord for journalister — buffé i særklasse. Konfliktene står i kø. Bybanedebatten er blitt navlerøre.

Det har gått over ett år siden en debatt om balansen mellom bydelenes oppgaver og sentrums funksjon ble lovet av Bergen kommune. I beste fall har en slik debatt druknet - om den noen gang ble født. Hva må til for å redde bybanen?

Det kan være for sent. Bybanen må forankres i en visjon om hvordan Bergen skal se ut om 20, 30 til 50 år. Selv om dagens trafikksituasjon er ille nok for mange av byens innbyggere (ikke bare de på Møhlenpris eller i Ibsens gate), så er det fremtiden dette må handle om. Hvem tør se for seg et bybelte fra Hordvik i nord til Os i sør, hvor Sund og Fjell kommuner i vest og Osterøy, Samnanger, ja, til og med Kvam i øst danner et ytre belte rundt Bergen. Skal Bergen lykkes som bysamfunn, må noen stikke hodet frem og peke på behovet for overordnet, kommuneoverskridende visjon om «det nye Bergen». I et slikt perspektiv må det vurderes hva som er optimal balanse mellom lokalisering av boligareal, næringstomter, behov for offentlige tjenester, og selvsagt transportsystem. Bybane, veier og hurtigbåter er funksjoner av behov for transport. Spørsmålet om bybane avhenger av hvilket bysamfunn vi ønsker. Å bygge bybane og tilpasse utviklingen etter den, er selvsagt en mulighet; om enn en mulighet med betydelige begrensninger. Byens omegnskommuner peker med rette på at Bergen er seg selv nok. Det er en tilnærming til fremtiden Bergen ikke har råd til.

Kulturbyåret 2000 i Bergen ble et skrekkeksempel på småmannsgal mangel på politisk visjon. Dersom ikke informasjonsarbeidet om fremtidens Bergen løftes opp på et reelt strategisk nivå, kan bybanen bli den neste generalfadesen.