La oss få alle tallene på bordet, og ikke uten videre bli pådyttet et prosjekt mange er skeptisk til, og få vet noe om.

Jeg har ennå ikke fått klart for meg alle bybanens påståtte velsignelser. Leste forleden i BT bybanens «skryteliste», og ble noe forundret.

Gi Gaia Trafikk A/S de samme rammebetingelsene. Hyppige avganger, egne traseer, forhåndsbillettering osv. Gaia vil da sikkert kunne gi oss et tilbud vi alle vil være tilfreds med.

Bergen kommune har i dag så dårlig økonomi at det går ut over de mest presserende skole— og sosiale formål.

Så vurder bybanen på nytt. Vi vet hva vi har, men vet vi hva vi får?

J. GREINER-SIMONSEN