Er det virkelig mulig å ta slik på vei? Det fremgår ikke av artikkelen om det er flertallsvedtak for spørsmålet. Blir en fornærmet og forbannet om en annen partifelle er av en annen mening – må svaret bli – ikke at en er politisk undermåler (nei, bevares – langt derifra) – men at en er politisk uberegnelig. Er det ikke et betimelig spørsmål Ruth Grung stiller? Får en ikke løfte om 650 millioner i statstilskudd – må ikke partiet da reise en ny diskusjon om bybanen?

LOUIS NAGEL, BERGEN