Av Atle Johan Løvaas, Hordvik>

Jeg vil bare legge til at busser også kan gå med elektrisk strøm. Trolley-bussene har gjort nytten før og vil selvsagt kunne passe inn i et slikt konsept som han beskriver. Spesielt langs den traseen som regnes som bybanen. Ellers kan det vel også tenkes at kombinerte busser, som går både på vanlig gass/dieselmotor og strøm, vil kunne koble seg inn på det elektriske ledningsnettet ved enkle grep.

Når verdens oljeressurser er oppbrukt om ca. 30 år, er vi nødt til å ta i bruk annen energi. Det er utrolig å lese innlegg i avisene der det påstås at bilene vil forurense i all evighet. Dette er rett og slett teknisk umulig. Det er bare et tidsspørsmål når tid bensinmotoren er en saga blott. Da er forurensende biler vekke fra veiene. Heldige er de land som da allerede har motorveier. Det har ikke Norge.

Bybane og motorveier er ingen motsetninger slik det alltid fremstilles i dette anti-Ole Brumm-landet — men derimot infrastruktur som et moderne samfunn er nødt til å ha. Man kan ikke reise på landet med bybanen. Og en håndverker kan ikke ta bybanen på jobb med alt sitt verktøy. Og skal du handle stort til helgen, nytter det ikke å slepe på alt du trenger, uten å ha en bil. Her er bilen suveren.

Dagens bilmotor med sine fire stempler som går opp og ned ved hjelp av fossil brensel, er allerede en 200 år gammel anakronisme. Den vil snart forsvinne. Det er allerede oppfunnet teknikk som kan tilkobles eksisterende motorer og elektrisk utstyr og som vil erstatte olje og gass. USA som selv bare har egne oljelagre for ca. tre måneders forbruk, er selvsagt til enhver tid på desperat på jakt etter olje. Derfor krigen i Irak.

Skinneløs bybane i Bergen er en fin løsning. Det vitner om nytenkning. For hvorfor bokstavelig talt låse seg fast i gamle spor?