I denne situasjonen opplever vi en politisk dragkamp hvor minipartiene Venstre og Kristelig Folkeparti skal diktere Høyre i spørsmålet om bybane. Vi aner ikke hvor mye bybanen vil belaste bykassen.

Hva mener egentlig Høyre om dette? Er dette prisen man vil betale for å gjøre Herman Friele til ordfører?

SIGFRID MOHN, BERGEN