Av Gunnar Tviberg, Nesttun

Med forskrekkelse registrerer vi imidlertid at der virkelig foreligger reelle planer om å legge en dobbeltsporet trikkelinje i Østre Nesttunvei, dvs. opp i dagen og midt i den fremtidige gågate! Det kan tyde på at planleggerne har tatt for lett på det faktum at i rushtiden (når flest folk oppholder seg i området) skal der fra Nesttun avgå (og ankomme) et trikketog hvert 5. minutt.

Vi kan regne med at disse avgående og ankommende trikkebevegelser ikke er synkronisert. Med andre ord, når linjen nordover mot Bergen sentrum er ledig i 5 minutter og kan krysses av fotgjengere, så kan der være et nytt tog på vei i gaten inngående sørover fra Bergen sentrum som vil sperre fotgjengere som ønsker å krysse Østre Nesttunvei.

Bybanekontoret prosjekterer med 26.000 daglig reisende fra Nesttun til Bergen sentrum. I tillegg kommer alle som har Nesttun som sin møte og handleplass. Begge grupper vil være fotgjengere og vil oppleve at Bybanen skaper farlige trafikale hindringer i nettopp det som skulle være en gågate, fri for trafikk. Eventuell trafikk i gågaten Østre Nesttunvei må kun være for helt nødvendig varelevering til butikker langs det vel 300 m lange gateløpet. På denne strekning er det i dag 3 – trelysregulerte fotgjengeroverganger til trygghet for barn, barnevogner, eldre og yngre personer.

Bybanen som har stålhjul på stålskinner bruker vesentlig lengre tid til oppbremsing enn en bil. Personskader vil ved trikkepåkjørsel er sannsynligvis (under samme forutsetning) vesentlig mer alvorlig enn ved en påkjørsel av en bil. Bybanens gjennomfart av Østre Nesttunvei må derfor skje med meget lav kjørehastighet for ikke å forårsake ulykker.

Vi anmoder Bybaneplanleggerne når det gjelder gågate prosjektet Østre Nesttunvei til å forholde seg til samferdselskomiteens innstilling for Bergensprogrammet ref. Stortingsmelding nr. 45 hvor punkt 5 forutsetter «at miljøbelastningen for trafikk reduseres» og punkt 8 «Det skal skje færre trafikkulykker».

Løsningen på ovennevnte problem er kort og godt: Bybanetraseen må gå i tunnel og godt utenom den planlagte gågaten, enten øst eller vest for Nesttun. Dette sted er det eneste «sentrum» mellom Kaigaten og Flesland og fortjener sin sjanse til ny utvikling etter mange år med en enorm trafikkbelastning. Gunnar Tviberg, Nesttun