Av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

I sin motstand mot bybanen tar han utgangspunkt i dagens trafikkbilde, og glemmer helt den svært store trafikkveksten som vil komme som følge av bl.a. boligbyggingen i Bergen sør og Fana/Ytrebygda.

I det hele tatt savner jeg hvilke alternativer bybanemotstanderne har i forhold til å håndtere den trafikkveksten som vil komme, og som vi ikke klarer å veibygge oss ut av. Alternativet til et raskt, moderne og miljøvennlig kollektivtilbud i Bergen sør er nemlig et fullstendig fremtidig kollaps i trafikken på sentrale veistrekninger mellom Bergen sentrum og Fana/Flesland, selv etter åpningen av Midtun-Hop-traseen.

Bybanen inngår som en del av Be r gensprogrammet for miljø, byutvikling og transport , som er vedtatt av et bredt flertall både i Bergen bystyre, Hordaland fylkesting og Stortinget. Bergensprogrammet er en samlet plan for å løse de fremtidige miljø— og transportutfordringer vi kommer til å ha i Bergensregionen på en helhetlig og koordinert måte.

Andre store prosjekter i Bergensprogrammet er Ringvei Vest mellom Kokstad og Loddefjord, Skansetunnel som sikrer en bilfri Bryggen, positive miljøtiltak i sentrum og gang- og sykkelveier til de myke trafikantene.

Først og fremst er det viktig å huske på at planleggingen av en rask, moderne og miljøvennlig bybane er et resultat av fremtidens , ikke dagens,trafikksituasjon i Bergen. I sørkorridoren mellom Bergen sentrum og Nesttun er det forventet en trafikkvekst på hele 40-70 prosent på sentrale veistrekninger frem til 2015, kun tolv år frem i tid.

Det er en av hovedgrunnene til at vi ønsker å bygge en bybane som kombinert med hyppige «matebusser» og et «park-and-ride-system» gjør at også de som ikke bor i gangavstand til selve traseen raskt kan komme til en bybanestasjon.

Flere som har skrevet avisinnlegg mener at vi heller skal satse på et langt bedre utbygd busstilbud. Det kan høres fornuftig ut, men det er viktig å minne om at et rent buss-system med like god kapasitet som en bybane vil være dyrere enn driften av en bybane kombinert med et godt matebuss-system.

Dessuten vil ikke vår sårbare sentrumskjerne ha kapasitet til å ta imot så mange busser som et radikalt forbedret buss-system krever. Et sentrum der både biler og busser stamper i kø, er neppe det som får flere til å legge handleturen til Bergen sentrum. Og at vi skal ha et attraktivt og levende bysentrum er jo vi alle enige om.

Mange føler kanskje at bybanen ikke angår dem fordi de bor i andre bydeler enn der første trinn skal gå. Grunnen til at første del av bybanen skal gå mellom sentrum og Nesttun (og deretter Flesland) er fordi det er der trafikkproblemene vil være størst de neste årene. På sikt mener jeg at bybanen også bør bygges ut til både Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord, og koordineres med et matebuss-system som gir høy kollektivandel og samtidig bedre flyt på bilveiene. Det vil gi hele Bergen et transportsystem som effektivt og miljøvennlig kan svelge unna den trafikkveksten som de neste generasjoner kommer til å oppleve. I tillegg viser all erfaring fra utlandet at et skinnegående kollektivsystem vil virke positivt stimulerende for hele byutviklingen både med tanke på bosetting og næringsutvikling.