Den viser at tre av fire mennesker, ca. 75 prosent av befolkningen, ikke kommer til å bruke Bybanen, om den blir bygget; for den går ikke der hvor folk bor.

Ser man på befolkningsstatistikken, er dette nokså innlysende: De tettest befolkete bydelene: Åsane-Arna, Bergen-Vest, Bønes, Fyllingsdalen, Nattland, Fjellsiden m.m. vil ingen nytte ha av en bane som ligger nede i «Bergensdalen». Og hvor mange hundre meter er folk villige til å gå mot nærmeste stasjon, når de er vant med å ha hensiktsmessige bussruter gjennom sine områder. Å benytte buss først — og så skifte over til bane på noen få kilometer på vei til byen, vil folk flest finne meningsløst.

En liten brøkdel av byens befolkning skal således nyte godt av en sterkt subsidiert bybane til Nesttun (i første omgang), mens det store flertallet av befolkningen skal betale gildet i form av mangedoble takster i Bompengeringen - og over skatteseddelen.

Bybanen blir en gjøkunge som vil fortrenge alle andre fornuftige trafikkløsninger, da alle midler må allokeres dit. Den vil også rasere parken og strandpromenaden langs Store Lungegårdsvannet, for så endelig å ødelegge det rolige, vakre bymiljøet i Kaigaten med en bråkende endestasjon.

Det er snart kommunevalg. Jeg vil utfordre de partier (og kandidater) som tviler på nytteverdien av bybanen - til heller å gå inn for nye, miljøvennlige, gassdrevne busser - med reduserte billettpriser - i stedet for milliardinvesteringer og årlige underskudd av uante dimensjoner på dette prestisjeprosjektet, som bybanen er blitt for noen politikere.

LARS HEGLAND