RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no Uhellet, som havarikommisjonen omtaler som en alvorlig luftfartshendelse, skjedde da helikopteret skulle lette igjen etter å ha landet ved riksvei 541 ved Grøvle på Bømlo 21. november i fjor. Piloten så ikke bussen som kom kjørende med to passasjerer. Heldigvis var rotorbladet bare så vidt kommet i gang da det smalt inn i siden på bussen.— Hadde avstanden mellom helikopteret og bussen vært mindre, kunne skadeverket blitt ganske annerledes. Ved et eventuelt høyere turtall på rotoren, er rotorbladenes bevegelsesenergi særdeles stor, og det finnes mange eksempler på tragiske ulykker, skriver havarikommisjonen i sin rapport. Ulovlig landing Både helikopteret og bussen hadde to passasjerer i tillegg til henholdsvis sjåfør og pilot. Men ingen personer ble skadet. Helikopteret hadde heller ikke fått tillatelse til å lande. Der helikopteret gikk ned, går den gamle veien tett inntil den nye som ble bygget i forbindelse med Trekantsambandet.Rett før helikopteret skulle lette, bad piloten en annen person sjekke om det var klart for start. Denne personen oppdaget plutselig bussen. Han løp ut i veien og vinket, men fikk ikke øyekontakt med sjåføren. Da bussen passerte, fikk den helikopterets hovedrotorblad rett i siden. Feilvalg I sin rapport slår kommisjonen fast at det er pilotens ansvar å sørge for gode sikkerhetsmarginer ved valg av landingsplass.Havarikommisjonen slår fast at pilotens landing var et feilvalg. Dessuten sørget ikke piloten for god nok sikkerhetsmargin siden bussen kunne komme så nær at den ble truffet av rotorbladet.Tiltakene som ble satt inn før start, var dessuten utilfredsstillende. Kommisjonen ber derfor Airlift om å innskjerpe sikkerheten ved valg av landingsplasser.