Av Kyrre Stensnes,Brattholmen fylkestingsrepresentant for SV

Torsdag 26. april skulle politikerne i Hordaland fylkesutvalg si sin mening om kollektivtilbudet mellom Sotra og Bergen. At fylkeskommunen setter inn strakstiltak med flere busser mellom Straume og Bergen er selvfølgelig bra. Men det virker som om man tenker at busstrafikken bare skal være der mens vi venter på mer vei.

For når alle partier utenom SV og Venstre stemmer mot et forslag om at man på lang sikt skal prioritere kollektivtransport fremfor en utviding av fastlandssambandet for biltrafikk, enten som bro eller tunnel, avslører det at flertallet ikke tror at det er mulig å finne kollektivløsninger på transportutfordringene i Bergens-området. Det viser at flertallet holder fast ved myten om at privatbilismen er det eneste reelle transportalternativet i dagens samfunn. Det avslører et syn på kollektivtrafikken som et plaster på såret, noe midlertidig vi skal klare oss med mens vi venter på nye millioner til veiutbygging. Festretorikken om storsatsing på kollektivtrafikk stemmer dårlig med den faktiske politikken.

Sotra ligger perfekt til for å satse på en sterk kollektivakse inn mot Bergen. Med Straume og Knarrevik som knutepunkt kan vi bygge opp et solid system med matebusser og parkeringsmuligheter der parkeringsavgiften gjelder som bussbillett. Avganger hvert kvarter mot sentrum, hyppige avganger også mot Laksevåg, Loddefjord, Sandsli/Kokstad, Haakonsvern, Fyllingsdalen.

Mulighetene er store i en vekstregion som allerede har opp mot 30.000 innbyggere. Men det krever tydelige politiske signaler fra dem som styrer i kommune og fylke og en tro på at kollektivløsninger er mulig. Men den troen mangler hos flertallet av hordalandspolitikerne. Når H, Frp, Ap, Sp og KrF videre nekter å utrede mulige konsekvenser av veiprising, et virkemiddel som kunne vært avgjørende for kollektivsatsingen, er innsatsviljen minimal.

Særlig Senterpartiet skuffer i denne saken. Stortingskandidat Rune Skjælaaen ynder å profilere seg i miljøsaker og stemte for kollektivtilbud på lang sikt i komité for miljø og samferdsel, men hans partifeller i fylkesutvalget sa blankt nei. Hans tro på kollektivløsningene må komme fra hans yrke som prest, ikke fra hans partitilhørighet. At Sp støtter bygging av den miljøfiendtlige Hardangerbrua, er et annet bevis for at partiet ikke er til å stole på i miljøsaker.