På grunn av anleggsarbeid innstiller NSB en rekke togavganger og setter i stedet opp busser.

Togene til og fra Bergensbanen kjøres over Roa. Reisende til og fra Bergensbanen fra stasjonene mellom Lysaker og Drammen blir fraktet i buss til og fra Hønefoss.

Flytoget setter opp buss på strekningen Sandvika — Asker.

Ny undergang

Drammensbanen stenges mellom Asker og Drammen fra fredag kveld til klokka 4 mandag morgen.

Fra natt til lørdag til søndag ettermiddag stenges strekningen mellom Sandvika og Asker.

På grunn av bygging av en ny jernbaneundergang ved Kongsberg, innstilles alle tog mellom Drammen og Kongsberg fra lørdag morgen til søndag kveld.

Bytter bru

Ved Vikersund skal det byttes ei bru, og dette fører til at alle tog mellom Hokksund og Hønefoss innstilles det meste av søndagen.

NSB setter opp busser for alle tog som blir innstilt.

(NTB)