Av Morten Lund, stortingsrepresentant, Sp

Senterpartiet har i flere år vært alene om dette. Det er positivt at statsråd Høybråten nå har fått regjeringen med på å heve avgiften for å forebygge at unge blir røykere.

Ifølge kreftforsker Tore Sanner i organisasjonen Tobakksfritt vil dette være det viktigste tiltaket. Undersøkelser har vist at 10 prosent prisstigning på tobakk fører til en reduksjon i etterspørsel etter tobakk hos tenåringer på 15 prosent. I dag er prisen på en rullings 74 prosent av en ferdigsigarett. Rullings utgjør nesten halvparten av forbruket av tobakk. Siden 80 prosent av dagens røykere begynte å røyke i tenårene, er dette forslaget fra regjeringen særdeles viktig. Det vil spare mange liv og spare samfunnet for enorme kostnader. Det er beregnet at samfunnets utgifter som følge av røyking utgjorde om lag 9 milliarder kroner i 1994. Om lag 16 prosent av alle dødsfall her i landet skyldes røyking. I tillegg dør det mellom 300 og 500 av passiv røyking — like mange som i trafikken.

Verdensbanken har funnet at det koster 100.000 kroner å vinne et ekstra leveår ved å behandle lungekreft, mens det koster bare et par hundrelapper å vinne et ekstra år ved å få en person til å slutte å røyke. Forskere mener å vite at personer med gode helsevaner lever lenger samtidig som de i gjennomsnitt trenger pleie en kortere tid av livet.

Det er flott at det finnes slike muligheter for å forebygge helseskader. Hvis vi lykkes med å forebygge, trengs mindre av de kostbare reparasjonene som bidrar sterkt til lange helsekøer og til at folketrygdens utgifter tærer sterkt på det som trengs for eksempel til fremtidige pensjoner.

Jeg håper regjeringen velger en budsjettpartner som vil forebygge helseskader på dette viset fremfor kostbare reparasjoner. Senterpartiet vil gjenta våre andre forslag som vil forebygge at folk blir pasienter, klienter, arbeidsledige eller kriminelle. Forslag som gir store gevinster for både den enkelte og for samfunnet. Vi håper derfor at det blir gjennomslag for å bevilge mer til gang- og sykkelveier, frukt og grønt i skolen, økt fysisk aktivitet for elever og en aktiv politikk for å få folk i arbeid.