Dersom ikke de ansvarlige myndigheter tar til vettet må det bare ved skolene i Fyllingsdalen kuttes kr 1.550 000. Dette innebærer at 10 lærere blir overtallig ved barneskolene, herunder minst 2,5 lærere ved Bønes skole.

Undervisningstilbudet ved Bønes skole vil i så fall bli kuttet med ca. 60 timer pr. uke! Delingstimer i en rekke fag vil forsvinne, undervisning i praktiske fag blir umulig å gjennomføre, og tilbudet om ekstralærer på andre til fjerde klassetrinn faller bort. Først og fremst berøres med dette grunnleggende lese— og skriveopplæring. Alle elever blir berørt. Mest lidende blir de svakeste elevene.

Ved andre bydeler synes skolene foreløpig skjermet fra budsjettkutt. Vi må ikke stelle oss slik at kvaliteten på skoletilbudet til våre barn blir avhengig av om man har slått rot i Fana eller Fyllingsdalen, Ytrebygda eller Åsane!

Rasering av skoletilbudet er en måte å spare penger på vi rett og slett ikke har råd til. Skal skolen kunne bidra til å gjøre våre barn til gagns mennesker må den foruten et grunnleggende pedagogisk tilbud ha betingelser som gjør det mulig å engasjere elevene på et bredere grunnlag.

L 97 inneholder mange gode og for skolen forpliktende ting. Forutsetninger om bl.a. tilpasset opplæring for alle, og integrert undervisning i praktiske og teoretiske fag, blir imidlertid luftslott dersom de økonomiske betingelser for mangeartet undervisning totalt bortfaller.

Våre barn fortjener bedre. Ikke tilby dem verre. Det er ille nok!

Jan Magne Eidsvikfor FAU ved Bønes skole