Verst ute, på papiret, er Bergen kommune. 1,5 milliarder kroner er kommunens gevinst. Skulle alle onde makter samle seg mot byrådet, kan stopp i salgsprosessen fører til at det mangler 120 millioner kroner til drift i år. Men summen kan også bli 10 millioner.

Finansbyråd Trond Tystad sier at kommunens problemer vil være til å leve med. Kunstfondet og bybanefondet må utsettes, mens den storstilte skoleutbyggingen kan gå som planlagt.

Stopper ungdomsskole

— Askøy vil ikke kunne starte byggingen av ungdomsskole, barneskole og idrettshall, sier varaordfører Øystein Holmelid.

68 millioner kroner av salgsgevinsten er satt av til investeringer, resten i et fond. Avkastningen skal dekke inn reduksjon i avkastning på BKK-aksjer.

Skadeskutte Lindås kommune står midt oppi en svært vanskelig nedbemanning. Politikerne maktet rett og slett ikke å gjennomføre kutt på 24 millioner kroner før jul og står igjen med en rest på ni millioner. Nå skal 25 stillinger vekk. Det kan bli enda verre.

Betaler gjeld

— Kommunestyret vedtok å bruke gevinsten til å betale ned gjeld. Uten den nedbetalingen må vi sette av mer penger til renter og avdrag, sier ordfører Odd Tøsdal.

Sund kommune bruker 35 millioner kroner av salgsgevinsten til å betale ned gjeld. De siste fem millionene brukes til å styrke likviditeten i en kommune med pengemangel.

— Vi har dessverre reduserte renteutgifter på tre millioner kroner i driftsbudsjettet, sier ordfører Albrigt Sangolt.

Tøffere oppsigelser

Os kommune ligger an til å kunne selge alle sine BKK-aksjer. Det vil gi kommunen et økonomisk pusterom.

— Vi arbeider med planer om å gjennomføre den planlagte nedbemanningen med egne tiltak for eldre arbeidstakere, eventuelt redusere omfanget av nedbemanningen noe. Blir salget utsatt et år, har vi ikke råd til det, sier ordfører Terje Søviknes.

Os hadde ikke lagt inn salgsgevinsten i budsjettet for 2002.

Også Osterøy kommune får selge alle sine BKK-aksjer. Kommunen har lagt deler av gevinsten inn i budsjettet i form av nedbetaling av gjeld, men er ikke like ille ute som de øvrige eierkommunene.

— Vi har en buffer fordi vi solgte våre aksjer Herlandsfossen Kraftverk før jul. Dermed har vi allerede betalt ned gjelden, sier ordfører Ove Kleiveland.