— For øyeblikket ser det ut til at budsjettet vil havne i bystyret, konstaterer bydelsstyreleder Tore Lervik. (Ap)

I går prøvde Lervik å få samlet tverrpolitisk støtte for et budsjett som reduserer nedskjæringene fra 50 til 40 millioner. Men Høyre og Frp står fast på sin egen budsjettløsning, og RV har så langt signalisert at partiet nekter å stemme for så store nedskjæringer.

Hvis ingen forslag får flertall, blir det bydelsdirektørens budsjettforslag som gjelder inntil bystyret har vedtatt noe annet. Ingen bydel har gjort noe slikt tidligere.

Drastiske

Bydelsdirektøren i Bergenhus har blant annet foreslått å kutte fem millioner i skolebudsjettet og 20 millioner i åpen omsorg. Nedskjæringene er så drastiske at tillitsvalgte gikk ut og advarte mot konsekvensene.

På møtet i går presenterte Lervik et forslag der skolekuttet ble noe mildnet og hjemmetjenestene fikk noen millioner mer. Men Aps budsjettpartnere klarte ikke å enes om hele påplussingen skal gå til pleietrengende, eller om noe skal øremerkes skolen.

Konkurranseutsette

Samtidig er Høyre og Frp blitt enige om ett budsjett med tydelig høyre-profil.

Høyre-partiene vil skjære i budsjettet for sosialhjelp, rasjonalisere og konkurranseutsette. På denne måten får Høyre og Frp 24,5 millioner kroner mer til fordeling. Dermed skånes skolen for kutt, i tillegg til at hjemmetjenestene og psykisk utviklingshemmede får i alt 13 millioner mer enn bydelsdirektøren har foreslått.

— Vi er blitt enige om å stå fast på denne løsningen og vil ikke stemme subsidiært, sier Høyres Henning Warloe til Bergens Tidende.

Warloe mener tiden er inne til å gjøre noe drastisk i Bergenhus:

— Stadige reduksjoner skrur ned både de ansatte og brukerne. Det er ikke veien ut av dette utføret. Det vi har foreslått halverer de foreslåtte nedskjæringene, mener Warloe.