Den «store nyheten» på riksnyhetene onsdag 28.05.03 var at ansatte som ble «utsatt» for store omstillinger og redusering av arbeidsstokken, ble syke av det. Er det noen nyhet da?

Dette har vi som tillitsvalgte påpekt i mange år.

I Fyllingsdalen bydel, der jeg har mitt virke som hovedtillitsvalgt for NKF, viste sykefraværsstatistikken blant annet at i de barnehagene der man tok inn flere barn, i forbindelse med innsparingene i fjor høst, der økte sykefraværet.

Ikke før var riksnyhetene over, så kom den «store nyheten» på NRK Hordaland: Trond Tystad varsler et enda større underskudd i Bergen kommune enn tidligere bebudet. Det var nå ikke noen «bombe» det heller.

Kommunene utfører store deler av våre velferdstjenester. Gjennom de senere årene er de blitt pålagt stadig flere oppgaver, uten at det har fulgt tilstrekkelig med midler til å gjennomføre disse. I år planlegger regjeringen en vekst i privat forbruk på 3,5 prosent mot 0,5 prosent i det offentlige. Erna Solberg og co. har i lang tid «sultefôret» landets kommuner økonomisk i håp om få dem til å konkurranseutsette/privatisere kommunale tjenester. Nå har hun «strupetak» på oss.

At Bergen kommune har et styringsproblem er ikke noe å legge skjul på, men er det nå så sikkert at det er bydelsordningen som må fjernes for at økonomistyringen skal bli bedre? Kanskje var det parlamentarismen som skulle vært avskaffet? Med dagens fullmakter er ikke parlamentarisme og bydelsreformen forenlig.

Det er nå de samme arbeidstakerne som var gjennom en stor omorganisering da man startet bydelsreformen, som nok en gang skal omorganiseres, og som bekymrer seg for om de blir arbeidsledige, eller i beste fall overtallige. I tillegg har de vært omorganisert og «slanket» flere ganger i løpet av den korte tiden bydelene har vært i drift.

Ifølge oppslaget i NRK P1 skulle de ha vært sykmeldte hele gjengen, men de er dyktige, stolte over arbeidet de utfører og står fortsatt oppreist. De skulle hatt premie, spør du meg!

Så spørs det bare hva som skjer om noen få år. De politiske motene skifter fort i Bergen kommune. Hvem vet hva som venter de samme trofaste arbeidstakerne rundt neste sving!

Berit Aastvedt, hovedtillitsvalgt for Norsk Kommuneforbund i Fyllingsdalen bydel