«Hva bydelene ønsker å gjøre av kutt, vet vi heller ikke ennå,» fortsetter hun (min understreking).

O, hellige enfold!

Kan man, som bystyrerepresentant, tillate seg å være så «behagelig» uvitende om hva den kommunale virksomhet dreier seg om?

De tjenesteområdene som er delegert til bydelene, dreier seg for 95 prosents vedkommende om tjenester til barn og eldre.

Kjenner Høyres gruppeleder i bystyret den kommunale virksomhet så dårlig at hun ikke vet det?

Hennes partifeller i den Høyre-dominerte regjering har vunnet valget på løfter om skattelette.

Ja vel, skattelette er greit det, dersom man synes det er greit med et mindre omfang av tjenester til eldre, og mindre ressurser til skolen.

Det er skole og eldreomsorg den aller største del av den kommunale virksomhet dreier seg om.

Når Bergen kommune nå må redusere sin aktivitet med 150 mill. kroner, dreier dette seg dessverre om å redusere den type tjenester kommunen gir.

Man kjenner Bergen kommune meget dårlig dersom man tror det går an å kutte i en slik størrelsesorden, uten at dette medfører reduserte tjenester til barn og eldre.

Den passus som særlig Høyre ivret for å få med i bystyrevedtaket, er lite annet enn et fromt ønske, og jeg er meget overrasket dersom noen som har sete i bystyret ikke er klar over det.

Dette er en villet politikk fra den sittende regjering, der dyre pensjonsforpliktelser, kombinert med betydelige skattelette, brukes som et villet virkemiddel for å redusere den kommunale virksomhet.

Bergen og Trondheim er de to kommuner i landet som har de laveste administrasjonskostnader.

Vi er ikke der vi var i 1988, vi har gått mange kutt-runder i den kommunale virksomhet i Bergen siden den gang.

Kutt nå — som den betydelige reduksjon vi vedtok i bystyret den 24. juni, medfører - dessverre - kutt i velbegrunnede tjenester til befolkningen.

«Kommunane treng kutt-kompetanse,» uttalte fylkesvaraordfører Torunn Selsvold Nyborg tidligere i sommer. Jeg tror høsten vil vise at hun kan ha rett i det.

Av Borghild Lieng, bystyrerepresentant Apbydelsleder Årstad bydel