DEBATT

Av Olav Lundestad

Budsjettkomiteen mener pensjonistene får for mye. Vi bruker mer av statsinntektene til pensjoner enn vi har råd til. Men da tar man ensidig for seg én post og skylder ubalansen på den. Er dette virkelighetens Norge? Altså én post, om den enn er stor, er den eneste som kan reduseres for å oppnå balanse i statsregnskapet? Det virker lite sannsynlig. Har kommisjonen gått ensidig ut og tviholdt på alle velferdsgoder, investerings— og driftsbudsjetter og støtte til u-landsprosjekter. Vernet dem med så å si «nebb og klør» og sendt regningen ensidig over til pensjonistene? I likhet med folket for øvrig, har de vel samme soleklare rett til en verdig og god livsavslutning. Det er ennå store grupper som sliter med det fordi pensjonene er for knappe. Fordeler man byrdene på mange, blir de lettere å bære for alle. Å få norsk økonomi i en varig balanse, trenger et paradigmeskifte preget av en slik tankegang. Legges listen for høyt og urealistisk på et felt, må ikke andre samfunnsaktiviteter lide for det. Det er vel egentlig ikke verre enn at regjeringen legger et nøkternt budsjett som folk forstår grunnelementene i - og som politikerne er villig til å følge. Et budsjett som folk forstår meningen med, vil vi kunne forstå og akseptere.

Det politiske valgflesket som forrykker balansen i samfunnet og gir enkeltgrupper skylden for ubalansen, bør erstattes med en realistisk solidaritetsmodell. Alle må være villige til å gi noe fra seg, og det må være politisk vilje til å redusere støtten til enkeltstående vurdert, gode tiltak. Rett og slett fordi vi ikke har råd. For eksempel ved å ofre en opera, redusere kostnadene ved rådyre prestisjeprosjekt, være litt mindre raus med de titalls millionene vi ofte støtter dubiøse u-hjelpsprosjekter med, la en bybane vente, la kulturaktiviteter koste noe mer enn nå etc. Og her er kanskje nøtten; hvordan prioritere rett? Hvor skal kuttene komme? Det finnes definitivt andre måter å komme i balanse på enn ensidig å redusere en pensjon som er alles garanti for en god livsavslutning!