I det minste én av festspilldirektørene i denne perioden kommer fra et land så godt som uten levende folkemusikktradisjoner pr. i dag. Noe av forklaringen på dette hull i festspillprogrammet ligger nok her.

Men i år startet BryggenSpelet. I perioden 21.5.-1.6. kunne vi nyte Norsk Folkemusikk på Bryggen-området. I mine ører var det en musikalsk suksess. For de franske musikerne, som for øvrig spilte for Festspillene i Bergen, er en stor musikalsk opplevelse ifølge dem selv.

Jeg har forstått det slik at BryggenSpelet er kommet for å bli. Folkemusikalsk sett går jeg fremtiden trygt i møte. Så når BryggenSpelet feirer 50-årsjubileum kan Festspillene i Bergen feire sitt 49-årsjubileum uten Norsk Folkemusikk med god samvittighet. BryggenSpelet ønskes velkommen!

TORMOD LERØY