— EU har et program for forskjellige kulturformål, blant annet kulturminnevern, og Kulturdepartementet oppfordret Stiftelsen Bryggen til å være den norske representanten i prosjektet, forteller Ann Christensson.

Hun er vanligvis Riksantikvarens representant her vest, men er «utlånt» for å være prosjektleder, noe Stiftelsens daglige leder Lasse Bjørkhaug er svært glad for.

1,5 millioner

— Vi søkte om å få arrangere fem seminarer med det første og siste i Bergen og de andre hos samarbeidspartnerne i Delft, Szczecin (Stettin) og York. Og nå har vi fått beskjed om at vi har fått ca. 1,5 millioner kroner til prosjektet.

— Våre problemer er hvordan vi skal restaurere og bevare trefundamentene som det meste av Bryggen står på. Vi har et kulturminne på rot - og det er ikke mange norske trehus som står på denne måten, halvveis i sjøen og med åtte meter kulturlag under. Det av trevirket som ligger i konstant fuktighet, holder seg forresten forbausende godt.

Salt gir også gode bevaringsforhold. Men fasadene synker, og vi bør gjøre noe med det ganske snart.

Flyttet grenser

Mange har gjort mye på Bryggen i årene siden brannen i 1955, men det har også vært gjort mye forskjellig.

— En del har vi jo lært underveis. Vi flytter restaureringsfaglige grenser hele tiden. Kravene er blitt strengere, Bryggen er på sitt vis et utstillingsvindu, og vi må gjøre ting på den best mulige måte ý men vi vet ikke alt ennå. Nå håper vi å få knyttet til oss et internasjonalt nettverk, få lære om ny metodikk og nye arbeidsmetoder og kunne gjøre Bryggen til et kompetansesenter.

Praktisk arbeid

Det skal ikke bare være foredrag på arbeidsseminaret ý der skal også gjennomføres deler av en praktisk restaureringsoppgave. Det kommer både arkitekter, ingeniører, arkeologer og historikere til Bergen i januar, folk som studerer tømmer og kulturminneideologi.

De kommer gjerne til Bryggen og Bergen.

— Selve emnet er noe som opptar mange i Europa, og vi har oppdaget at fagfolk er interessert i å være med på et prosjekt knyttet til Bryggen. Den er jo ikke noe vi bare pusler med selv og reparerer, den er et internasjonalt kulturminne på toppen av bevaringsverdige kulturlag.

MILLIONSTØTTE: Stiftelsen Bryggen har fått 1,5 millioner EU-kroner til sitt prosjekt.
FOTO: ØRJAN DEISZ