I disse fire dagene blir Bryggen stengt for det meste av biltrafikken, og det uten at næringslivet og «bilfrelste» politikere så mye som med et pip har protestert mot denne stengingen! Jo – en protest er registrert, men det var mot dårlig informasjon – og ikke mot stengingen av Bryggen for biltrafikk. I årevis har vi i bystyret diskutert hvordan trafikken over Bryggen kunne stanses, eller i det minste reduseres, med ulike forslag om tiltak – uten at trafikken er blitt redusert av den grunn.Selv etter at Nygårdshøydetunnelen ble åpnet kan det ikke registreres noen nedgang i trafikken over Bryggen. Nå er det bygging av en Skansetunnel fra Skuteviken som skal redusere trafikken over Bryggen. Men tunnelen kan ikke gå fra Bontelabo og opp i Fløyfjellstunnelen, men må munne ut ved Festplassen – for hvis ikke blir det den visse «død» for næringslivet på Bryggen. At en slik løsning vil bli en snarvei for bilister som kommer nordfra, og dermed økt trafikk gjennom Sjøgaten og Skuteviken, betyr i denne sammenheng lite for tilhengerne av en slik tunnelløsning.Personlig mener jeg at en tunnel fra Bontelabo og opp i Fløyfjellstunnelen – eller kanskje bruk av jernbanetunnelen – er fornuftig fordi den vil fange opp all tungtransport som i dag går over Bryggen og gjennom Sandviken. Men igjen er det viljen til å redusere biltrafikken som er det avgjørende om trafikkproblemene i sentrum skal kunne løses.Likevel vil jeg hevde at trafikken over Bryggen kan reduseres drastisk uten en Skansetunnel. Det står bare på viljen til å ville gjennomføre tiltakene. Varetransport kan gjennomføres slik det gjøres i andre «gågater», kollektivtransporten kan reguleres til et minimum og vi andre bilister får heller finne oss i å kjøre noe lengre enn snarveien over Bryggen.Fra torsdag er det «bestemt» at Bergen får fire dager med flott vær og Bryggen som er fri for det meste av biltrafikken. La meg ønske «Cutty Sark-admiral» Eikanger og hans stab lykke til, og håpe at det blir den folkefesten alle håper på – og med en bilfri Bryggen som en del av det hele. Så får erfaringene av denne stengingen bli en viktig del av den videre debatten omkring stenging av biltrafikken over Bryggen.Av Tor Sundby, RV