Det var i den såkalte samtalen i BT lørdag at byantikvar Siri Myrvoll uttrykte frykt for at det skulle gå med Bryggen som det har gjort med andre verneverdige områder i verden: At de er i tipp, topp stand, men kun interessante for turister.

Myrvoll har sett seg lei på altfor mange strikkegensere, troll og restauranter på Bryggen, og ønsket seg blant annet butikker som trakk hverdagsbergensere til området.

Får full støtte

Byrådsleder og tidligere president i Organization of World Heritage Cities, Anne-Grete Strøm-Erichsen, følger Myrvolls tankegang, og er fullstendig klar over problemet.

— Vi kan ikke gripe inn sånn umiddelbart. Og vi kan selvsagt ikke bestemme hvilke typer forretninger det skal være på Bryggen. Men det er Byrådets hensikt å skape et mer levende bysentrum, gjøre det mer attraktivt for byens befolkning å bruke Bryggen, og sørge for at forholdene bedre blir lagt til rette både for kunder og butikker, sier Strøm-Erichsen til BT, og viser til høringsuttalelser, plansak og trafikkreguleringsdebatter.

Men når skjer det noe

Ved Avdeling for miljø- og byutvikling i Bergen kommune er det mulig å finne frem i papirene som viser når det kan skje noe på Bryggen. Og en plansak er under forberedelse, med mulig bystyrebehandling allerede i vår. Etter det BT forstår fører den til redusert biltrafikk på Bryggen allerede i sommer. Forslagene har vært alle fra total biltrafikkstopp til kun å tillate kollektivtrafikk. Færre felt, og større plass for gående er også aktuelt. Det eneste som synes sikkert i år er at det blir enklere for fotfolket å ferdes på Bryggen. Dermed reduserer man farene for at Bryggen faktisk synker, samt at man gjør det mer attraktivt for byens innbyggere å bevege seg på Bryggesiden til fots.

2007?

Men kan hele Bryggen bli stengt for biltrafikk? Byråd Tom Knudsen er innstilt på det. Og til og med at det skal skje ganske kjapt. Andre politikere vil vente til Skansetunnelen kan ta over trafikken. Og en slik tunnel er i alle fall ikke ferdig før i 2007.

— Vi vet at Cutty Sark bare var en happening. Men vi vil arbeide aktivt for at Bryggen igjen skal bli et sted som trekker byens befolkning til seg.

Hver dag, ikke bare på store arrangementer, sier Strøm-Erichsen til BT.

Så får vi se da om dagens bergenser lar seg bevege uten bil? Uansett kan det være lurt å eie noe der ute på Bryggen. For sikkerhets skyld.

LEVENDE BRYGGE: Byrådet jobber aktivt for at Bryggen igjen skal bli et sted den vanlige bergensere ferdes. Ikke et musealt område bare for turister og festglade mennesker.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND