Fellesforbundet begrunner sine reaksjoner med at rumenerne etter en tid flyttes over på andre oppdrag enn de spesialoppgavene de ble hyret inn for.

Organisasjonsarbeider Svein Johannessen har fulgt Rabben Mek. Verksted AS tett siden BTs reportasjer i fjor vår om lønns— og arbeidsvilkårene på stedet. Han er kjent med at verkstedet hevder de ikke får fatt i folk lokalt enda det finnes ledige fagarbeidere i Hordaland. Johannessen vil ikke spekulere i årsakene til at ingen angivelig søker til Rabben Mek., men han utelukker ikke at det kan ha med arbeidsmiljøet å gjøre.

Informasjoner som er gitt til Fellesforbundet sier at rumenerne selv mottar vel 32 kroner timen under oppholdet i Austevoll. Johannessen vil ikke gå god for dette tallet.

Fellesforbundet har ikke tariffavtale med Rabben Mek. Verksted AS.