Man skiter som kjent ikke i eget reir!

Men det skal landbruksministeren ha: forbrukeren bør bruke de muligheter som ligger i konkurransen. Hvis mange nok skiftet bank, brukte lavprisforretningen, forlot de dyreste forsikringsselskapene etc. ville virkningen helt sikkert ikke utebli. Prisene ville blitt presset nedover.

Forbrukermakten er stor, men dessverre altfor lite brukt.

Men prinsippet om forbrukermakt og bruk av konkurransemulighetene gjelder også velgerne og politikken. Jeg går ut fra at landbruksministeren mener at velgeren ved å skifte ut partier som stadig skatte— og avgiftslegger folk hardere, kan oppnå kutt ved å stemme annerledes. Ved for eksempel å stemme Høyre istedenfor Arbeiderpartiet vil folk få mer å rutte med. Skatter og avgifter vil bli redusert og folks makt og muligheter over egen økonomi vil bli styrket.

Jeg oppfordrer derfor landbruksministeren om å hviske finansministeren noen ord i øret slik at han også ber folk om å bruke sine muligheter ved årets valg. Boikott Arbeiderpartiet og stem Høyre.

TORE A LILTVED