Irak har aldri angrepet USA og har heller aldri truet med å gjøre det. En slik krig er et brudd på folkeretten. Selv om det hevdes at krigen er forebyggende, dreier det seg i realiteten om en angrepskrig.

Angrepskrig er definert som en krigsforbrytelse. Det ble klart stått fast allerede ved krigsforbryterdomstolen i Nürnberg etter andre verdenskrig. Vi er derfor glad for at statsminister Kjell Magne Bondevik har sagt at Norge ikke kan støtte krigen i Irak på det grunnlag som nå foreligger. FN har alltid vært en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk. At USA og Storbritannia denne gangen ikke fikk sin vilje trumfet igjennom i FNs sikkerhetsråd gir ingen grunn til å endre på det.

Storting og regjering bør i samråd med de andre allierte landene i NATO som er imot krigen beslutte å melde President George W. Bush og statsminister Tony Blair for krigsforbrytelser til Den internasjonale Straffedomstolen, ICC etter at krigen startet natt til torsdag.

KNUT VIDAR PAULSEN

FUNGERENDE LEDER I DEN NORSKE FREDSKOMITÉ