Det kjøres kolonner som er vesentlig lengre enn reglene tilsier, og det tas ikke hensyn til kjettingkravene for tyngre kjøretøyer heter det.

Omtenksomheten i favør av trafikantene er rørende. Hadde den bare vært ekte. For når det blåser ute, er det ingen miljøvernere eller BT-journalister å se i snøtykken. Da er det stort sett bare nyttetrafikken, som vi er talsmann for, til stede, ja, også reinsdyrene.

Ifølge de opplysninger vi har innhentet kan både Miljøvernforbundet og Bergens Tidende ta det med ro. Ved mange anledninger er det kun én kjørebane som er åpen. Da er situasjonen å betrakte som ved enveiskjøring. I disse tilfeller er det kun hensynet til trafikkavviklingen som gjelder, og man kjører da selvfølgelig ikke i kolonner à 25 biler. Man må derfor ikke blande dette sammen med ren kolonnekjøring. Nå studerer ikke våre nyttetrafikanter veivesenets logger, men vi mener å ha god dekning for å si at kolonnekjøringsreglene blir overholdt slik de skal. Dette er også av sikkerhetsmessig betydning for våre trafikanter, og Miljøvernforbundet kan regne med at vi ville påpekt overtredelser om disse hadde fantes.

Når det gjelder bruken av kjettinger, er det generelle regler her som ellers: For tyngre kjøretøyer er det påbudt å ha kjettinger med, men ikke å bruke dem. Bruken bestemmer kjøretøyets sjåfør, og vurderer det etter forholdene. Ved kolonnekjøring er det brøytemannskapet som tar avgjørelsen om bruk av kjettinger. Brøytemannskapet har egeninteresse i at kjetting brukes når det er grunn til det. Vi har ingen opplysninger som tilsier noe problem her.

Vi tar imidlertid vel imot Miljøvernforbundet i en ny allianse for trafikksikkerhet. Vi skjønner imidlertid ikke hvorfor Miljøvernforbundet ikke heller har fokuspunktet på reinsdyrene. Vi har lenge etterlyst miljøorganisasjonenes kamp for bygging av «reinsdyrtunnelene» på Vidda. Ettersom det dreier seg om helårstunneler, burde deres interesse være betydelig. Ja — hvis de virkelig er reinsdyrvennlige da. Det burde de være. I disse tider.

Av Trond Lexau, fylkessekretær Norges Lastebileier-Forbund avd. Hordaland