Debatt

Av Per Nordø,

samferdselssjef

Norges Miljøvernforbund

Høyremannen Geir Midtun i Ullensvang kommunestyre mener i et innlegg i BT 20. september at vi gir gale opplysninger til leserne angående de kommunale avsetningene til Hardangerbrua. Han hevder at det er kun Granvin herad som har fjernet pengene sine fra det omstridte brofondet. Det riktige er, som vi har påpekt, at Granvin og Voss har tatt pengene ut av fondet. Dette er bekreftet i brev vi har fått fra Bergen kommunes finansavdeling. Ulvik har vær nær ved å trekke sin fondsavsetning ut. Ullensvang har trukket ut rentene på sitt innskudd siden 1998. I saksdokument fra rådmann Mjør i Ullensvang datert 15.04.02 heter det, sit.:

«l) Ullensvang heradstyre let innbetalte tilskot og renter fram til 21.12.96 stå på renteberande konto hos bruselskapet. Heradstyret føreset at rentene for 1997 og komande år vert betalte attende til heradet.

  1. Heradstyret kan av omsyn til heradet si økonomiske stode ikkje stadfesta prinsippet i heradstyresak 71/88 vedrørande vidare innbetaling av tilskotet.»

Hvorfor ignorerer Midtun sin egen rådmanns dokumentasjon?

Midtun karakteriserer oss som useriøse. Våre opplysninger betegner han som sit.: «Dikt og forbannet løgn.»

Det var våre, ikke Midtuns «faktaopplysninger» departement, regjering og Stortinget valgte å ta hensyn til da de i 1996 vraket det svært kontroversielle broprosjektet, i dag kostnadsregnet til 1,4 milliard kr. Useriøsiteten og den manglende tillit til saksutredningen fra veikontoret, fylket og brotilhengernes side i dette uvanlig prestisjetunge broprosjektet var en medvirkende årsak til avvisningen av broen. Tiden har løpt fra Hardangerbrua.

De kommunale og fylkeskommunale broavsetningene bør nå komme fylkets innbyggere til gode. Krisen innen helse, skole og eldreomsorg roper på en økonomisk håndregning.