Maken til tull som Hålien her serverer har jeg aldri sett. Det er åpenbart at Hålien ikke har forstått poenget (jeg antar at han ikke er fra kysten eller Vestlandet) og heller ikke er interessert i å forstå tankegangen.

Tankegangen er at Kyst-Norge generelt, og Vestlandet spesielt, sannsynligvis er verdens rikeste region når det gjelder naturressurser. Vi nevner i fleng; olje, gass, vannkraft, vindkraft (og kanskje bølgekraft), fiskeressurser, eventyrlige muligheter for havbruk, natur og turistmuligheter i tillegg til tradisjonell verdiskapende industri som verft, møbelindustri etc.

Vi har få mennesker og et klima som ikke inviterer til solturisme. På den andre siden har de fleste cruiserederier i verden oppdaget Kyst-Norge fordi landsdelen tilbyr opplevelser som er helt unike.

Fordi vi er få mennesker tar det tid å skape store verdier av alle de ressursene vi har. Når nå oslomiljøene har oppdaget potensialet i biomarin sektor, er det stor mulighet for at disse investorene vil kunne skape store verdier for seg selv og styre disse fra Oslo. Mitt anliggende er at verdiskapingen først og fremst må tilkomme kystens befolkning og styringen må gjøres fra kysten.

Redaktør Hålien har åpenbart glemt at Oslo har kapital fremfor alt fordi statens enorme pengestrømmer går gjennom byen og at mange formuer er bygget opp rundt statens pengestrøm og statlige privilegier gitt til enkeltmennesker. Dette vil vi ha en bremse på. Der er et kapitalmessig og demokratisk underskudd i distriktene og da spesielt på kysten. Når vi da vet at rundt 70 prosent av verdiskapingen i Norge kommer fra kysten (Rogaland til Nord-Norge) er det en selvfølge at vi forlanger å få styre dette selv.

Redaktør Hålien bør heller konsentrere seg om å lage en avis som omtaler alt det fantastiske som foregår innen næringslivet på Vestlandet. Han leder Vestlandets ledende avis, men har stort sett mer dødsannonser enn næringslivsstoff i sin avis. Derfor er det næringslivspressen i Oslo som setter dagsorden i Norge og de skriver stort sett om Gutteklubben Grei i Oslo.

Hålien har en historisk mulighet til å sette Vestlandet og kystens næringsliv i fokus hvis han gjør en ordentlig satsing på næringslivsstoff i Bergens Tidende. Inntil det er gjort kan han holde seg til klipp fra Dagens Næringsliv og dødsannonser istedenfor å bedrive litterær brønnpissing på lederplass.

Av Andreas Grimelund