Av Jens Lorentzen

Miljøvernminister Børge Brende har vært i Nærøyfjorden og kuttet lindebastau som symbol på åpningen av Nærøyfjorden og Nærøydalen Landskapsvernområde. Sammen med Nordisk Ministerråd har regjeringen søkt om å få området på UNESCO sin verdensarv-liste over særegne og uspolerte naturområder. Det er forunderlig at dette naturområdet ikke er kommet på UNESCOs liste for lenge siden. For alle som har tatt turen «Norway in a nutshall», står det krystallklart at maken til natur ikke finnes andre steder i verden. Når vi samtidig vet at det fremdeles finnes fangstmurer fra steinalderen i fjellene over Nærøydalen, at det har vært bosetting i området fra tidlig middelalder, at kongeveien mellom Bergen og Oslo har sitt naturlige løp fra Stalheim og langs Nærøydalen, så fornemmer man at området strutter av kulturelle severdigheter som visse entusiaster har forsøkt å ta vare på.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har i over et år utredet planer om helikopter— og flybombing av områder i Brandsethdalen og i dalene rundt Mjølfjell. Etter de utredninger som allerede foreligger skal det gjennomføres øvelsesbombing 225 dager i året, og det er internasjonale fly fra NATO som skal delta. Innflygingen til bombeområdene skal skje i flykorridorer fra Flåm og fra Gudvangen. Innenfor områdene som skal bombes, ligger det i dag hytter og fjellgårder. Forsvaret har også sagt nei til hyttebygging utenfor bombeområdet, fordi dette kan øke ferdselen i det som blir det eneste øvelsesområdet for flybombing i Sør-Norge. Det har vært gjennomført folkemøter på Voss og i andre tettsteder som er berørt av Forsvarets planer, og på sin sedvanlige arrogante måte har representanter fra våre væpnete styrke avvist de massive protestene til flybombingene.

Vår miljøvernminister uttaler til BT at han ikke kjente til disse planene før han fikk et notat om saken like før hans tur til Vestlandet denne uken. Dersom dette er riktig, er det en skandale. Referater fra møter mellom Forsvaret og berørte parter har stått i BT og andre aviser. Dersom regjeringen skal åpne et nytt område for flybombing, så må det nødvendigvis ha vært tatt opp på regjeringsnivå. Det er dårlig gjort av forsvarsminister Krohn Devold å ikke informere sin partikollega om slike omfattende planer. Vår miljøvernminister burde snarest begynne å lese aviser fra Vestlandet for å få vite hva som skjer i Forsvarsdepartementet.

At Børge Brende gjennom samtaler med UNESCO-representanten Peter Ogden nå har fått en aha-opplevelse får vi inderlig håpe. At Arbeiderparti-ordføreren Bjørn Christensen på Voss skal få den samme opplevelse av klarsyn, er vel mer tvilsomt. Men dersom noen ennå ikke skulle ha oppdaget hovedpoenget, så er det at flybombing og vern på UNESCOs verdensliste ikke lar seg forene.