Av Mads Kofod, adm. direktør, BornholmsTrafikken, Rønne, DK

I begge aviser refereres:

«For noen måneder siden ble der påvist store sprekker i skroget på en dansk hurtigbåd, bygget ved det samme verft i Australia som laget «Sleipner» og «Draupner». Brekke undersøgte nylig også denne hurtigbåten, som går mellem Sverige og Bornholm.

«Jeg fant mange lighedstrekk,» sa han.

Jeg må, som adm. direktør for BornholmsTrafikken gøre opmærksom på, at Brekkes undersøgelse af svejsningerne på vort skib Villum Clausen varede ca. 20 minutter og blev gennemført, mens skibet lå ved kaj i Rønne. Han påviste farveforandringer i svejsningerne.

De farveforandringer omkring svejsningerne, som skibsingeniør Alf H. Brekke ved sit korte besøg på skibet gjorde rederiet opmærksom på er ganske naturlige farveforandringer, der altid sker i aluminium.

Vi er ikke af hr. Alf H. Brekke gjort bekendt med, at han ved sin korte inspektion påviste sprækker.

BornholmsTrafikken må herefter gøre opmærksom på følgende:

I hele byggeperioden på Austal-værftet i Perth blev svejsearbejdet på Villum Clausen kontrolleret af det danske konsulentfirmaet Carl Bro og vore egne teknikere.

Denne teknikergruppe vejledte yderligere det australske værft og dets svejsere i, hvilke krav, der i DK stilles til aluminium-svejsninger.

Svejsningerne er sidenhen kontrolleret også af Norske Veritas og den danske Søfartsstyrelse.

Både i forbindelse med skibets overtagelse og ved to senere årlige værftseftersyn på Fredericia Værft.

Ligesom alle svejsningerne blev undersøgt i forbindelse med at rederiet 25. januar 2002 ved sin egen inspektion af Villum Clausen opdagede at der var sket indtrykningsskader på underdækket mellem hurtigfærgens to katamaranskrog.

Der er ved disse undersøgelser ikke konstateret tæringer af nogen art.

Rederiet BornholmsTrafikken gennemføre løbende en nøje kontrol af skibet, herunder af svejsninger.

Med baggrund i skaden, der blev konstateret 25. januar 2002 bad rederiet yderligere eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet om at bedømme alle de rapporter, der efterfølgende er skrevet om eventuel skadesårsag og reparationsarbejdet på Fredericia Værft.

Deres gennemgang viste en for rederiet hidtil ukendt mulighed for skader i skrå, mødende sø netop på det sted, hvor indtrykningen er sket på Villum Clausens bund.

Skaden er opstået under sejlads i en bølgehøjde på to meter, men hvor skibet må være blevet ramt af en pludselig opstået ekstrem-bølge.

Skibet er godkendt til sejlads i en bølgehøjde på 3,5 meter, men rederiet har selv af sikkerheds— og komforthensyn sænket sejladsgrænsen til en bølgehøjde på tre meter.

5. august 2002 anmodede rederiet yderligere eksperter på Marineteck i Stavanger om at gennemføre ny analyser både for de færgetyper, der som Villum Clausen er bygget af Austal i Perth, men også for hurtigfærger fra Incat i Hobart.

Alt sammen for at få fastslået om og hvornår noget tilsvarende vil kunne ske.

Indtil disse undersøgelser er gennemført og konkluderet opretholder rederiet med alle myndigheders accept, de restriktioner, som rederiet selv har gennemført for sejlads med Villum Clausen.