Hva skal man bringe? Nytt fra Irak? Bybane? Krise i eldreomsorgen? Nei... Men heldigvis, det løste seg til slutt ved at man kunne bringe sensasjonelle opplysninger fra Akvariet: Breiflabb manglet i breiflabbakvariet! Rognkjeksakvariet var tomt! Vi ser for oss lettelsen blant journalistene: Endelig noe skikkelig saftig å kjøre frem!

Antagelig var der en del bergensere og andre som satte kaffen litt i vrangstrupen over det førstesideoppslaget som ble resultatet, men neppe fordi man var sjokkert over at der manglet noen rognkjeks eller breiflabb ute på Nordnes. Nei, man blir faktisk litt sjokkert over den glitrende mangel på sans for proporsjoner blant journalistene som resulterer i slik prioritering. Den førstesiden bør inngå som typeeksempel på Journalisthøgskolen i fremtiden.

Vi som arbeider på og for Akvariet i Bergen blir til tider litt oppgitt over den generelle holdningen vi møter i BT. «Feil, mangler og forfall preger Akvariet», det er innledningen til artikkelen på første side. Etter vårt syn er intet lenger fra sannheten, og jeg oppfordrer byens innbyggere til å komme på besøk, og finne ut hva de selv mener om saken. Skiltingen er kraftig oppgradert, der gjøres et kontinuerlig oppgraderingsarbeid med innredning og bestand i tankene slik at de skal fremstå mest mulig estetisk og informativ, og der er i tillegg svært spennende skiftende utstillinger. Imidlertid, gjennomsnittlig ankommer ca. 25 nye dyr pr. uke, fordi ca. 25 dyr forsvinner, med jevn bestand. At noen dyr til tider mangler, er derfor knapt noen nyhet, og slik har det vært i alle de over 40 årene Akvariet har drevet.

Må det også kort være tillatt å påpeke at styret står samlet bak den profil Akvariet har, som legger hovedvekt på norske forhold, og i tillegg viser en del annet interessant liv i sjø og ferskvann. På Nordnes inneholder nå 42 av akvariene norsk marin— og ferskvannsfauna, inkludert alle de store i labyrinten.

La det være klart at vi setter pris på interesse slik som Stigum Olsen viser; det har da også både Ekeli og jeg meddelt ham skriftlig. At vi på langt nær er enig i alle hans synspunkter, er en helt annen sak. Og om Stigum Olsens konklusjon er at han ikke ville vise frem Akvariet til besøkende, så er jo det for så vidt litt trist, men ikke noe vi kan gjøre mye med. Muligens kan det dog være av interesse å høre at vi i forrige uke hadde studentene fra UiBs kurs i «Komparativ fiskeanatomi» (hovedfagskurs) på Akvariet, og de hadde svært stort utbytte av å studere fiskene i samtlige tanker meget grundig. Et par barnehager var der samtidig, og sannelig så det ut til at de hadde det hyggelig de også.

Men, som antydet, BTs gjentatte dårlig skjulte glede over å kunne bringe negative nyheter om Akvariet, den både forundrer og skuffer alle oss som arbeider for at installasjonene ute på Nordnes fortsatt skal være en av Bergens fremste hovedattraksjoner. Kanskje det skuffer en del bergensere også.

Harald Kryvi, formann i styret for Akvariet i Bergen