Målet var derfor å redusere lønnsutgiftene med minst 71 årsverk. Et mål som nå er klart innen rekkevidde. Dette makter de ved bare å si opp ca 20 ansatte — trass i sterk motstand fra Kommuneforbundet.

Bravo!!!

I tillegg får de solgt BKK-aksjene sine som til dels har gitt dårligere utbytte enn bankinnskudd. Dermed kan Os nå investere i skoler, sykehjem og liknende som innbyggerne har langt større behov for enn å eie disse aksjene.

Tenk om landets øvrige kommuner kunne gå hen å gjøre noe liknende. Dette istedenfor å øke skatte- og avgiftsnivået i sine respektive kommuner - eller «å rope på staten» for at andre nordmenn skal betale regningene deres.

Ja, følger nå de andre kommunene Os som eksempel, vil effektiviseringen av Norge antakelig bli langt større enn det som planlegges i regjeringskontorene inne i Oslo.

Vi får håpe det beste!

FRIDTJOF WIESE, ASKER