Dette fremkommer av rapportene fra Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) de to siste årene. I tillegg til dødsulykker i Sunnfjord og på Stord rapporterer HSL om en alvorlig situasjon, der et helikopter tok av fra Flesland uten klarering. Dermed oppstod det kollisjonsfare med et passasjerfly fra Braathens.

Fløy i tordenvær

En annen alvorlig luftfartsulykke var et fly fra Coast Air, som fikk store problemer i luften etter å ha kjørt inn i kraftig tordenvær og turbulens på vei fra Florø til Bergen. Det ble en svært nifs opplevelse for passasjerene. Flyet ble påført skader, men alt gikk bra til slutt. Pilotene får for øvrig ros for måten de håndterte situasjonen på.

Strømsvikt og en alvorlig svikt i teknisk utstyr kunne også lett ha ført til to helikopterulykker ved oljeinstallasjoner i Nordsjøen vest av Bergen.

Brann i Braathensfly

I to andre tilfeller ble det meldt om mulige branntilløp i store passasjerfly. Et Braathensfly med 95 mennesker om bord fikk plutselig brann i den ene motoren idet det skulle ta av fra rullebanen på Flesland, og passasjerene måtte straks evakueres. Flyets motor fikk store skader. I et annet Braathensfly med 134 personer i, oppstod det gnister og røyk i kabinen like etter at det var kommet i luften etter take off på Flesland. Begge disse uhellene omtales som alvorlige luftfartshendelser.

Fra Flesland rapporteres det også om tre tilfeller der småfly har hatt harde landinger og havnet utenfor rullebanen. I alle tilfellene er flyene påført materielle skader. Ingen personer er kommet til skader i de uhellene som er rapportert fra Flesland.

Helikopter traff buss

Det mest spesielle uhellet skjedde på Bømlo, da en buss ble truffet av rotorbladet på et helikopter. Ellers har et helikopter kollidert med en løypestreng i Rosendal, det ble oppdaget branntilløp i et småfly som akkurat hadde tatt av fra Bømoen på Voss, og et småfly mistet deler av propellen i luften over Jektevik på Stord. Heller ikke disse hendelsene førte til personskader.

Utfor rullebanen

I Sogn og Fjordane har småfly havnet utenfor rullebanene både på Florø og Sogndal lufthavner. I tillegg har HSL etterforsket et tilfelle der et ambulansefly og et Widerøefly lett kunne ha kollidert i ukontrollert luftrom sør for Førde lufthavn. Denne hendelsen førte til at HSL bad om en ny gjennomgang av innflyvnings— og utflyvningsrutinene ved kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane.