Hoveddelen av erstatningssummen stammer fra en rekkehus-brann i Apeltunveien i oktober 1998. Rekkehuset kvinnen leiet ble fullstendig utbrent, og kvinnen måtte selv reddes ut av hu-set av naboer. Hun lå bevisstløs på Haukeland Sykehus i fire dager etterpå.

I dommen fra Bergen byrett blir kvinnen funnet skyldig i å ha antent brennbart materiale på kjøkkenet i rekkehuset, hvor brannen startet. Hun hadde forut for dette overfor flere personer fortalt at hun ville ta sitt eget liv. En hybelboer i kjelleretasjen var til alt hell ikke hjemme da brannen herjet. Også nabohusene fikk store røykskader etter brannen.

Kvinnen ble også dømt for å ha satt fyr på en hybelleilighet på Midttun Motell og Camping en måned senere, og tilsvarende for en leilighet i Veiten natt til julaften 1998.

Ved straffeutmålingen er det tatt hensyn til at kvinnen i den aktuelle perioden hadde store psykiske problemer. Videre er det i formildende retning lagt vekt på den lange tiden som er gått siden de straffbare handlingene fant sted. Vanligvis kvalifiserer tilsvarende forhold til ubetinget fengsel, men den betingede fengsels-straffen på syv måneder var i samsvar med aktors påstand.

I behandlingen av erstatningsspørsmålet valgte retten helt å se bort fra at den 48 år gamle kvinnen har dårlig økonomi. Årsaken er de store økonomiske tap kvinnen har påført både sine utleiere og naboer. Saksomkostningene ble derimot ikke idømt.