I MUSEUMSBRANSJEN er det en utbredt mening at det er for mange muséer her i landet. Det er ikke ressurser til å drive dem alle. Og mange tilfredsstiller ikke rimelige kvalitetskrav.

Et nytt, brannteknisk museum i Bergen vil være å tale Roma midt imot, så fremt muséets talsmenn har ambisjoner om at nyskapningen skal komme inn under de vanlige, offentlige støtteordningene.

Hadde det ikke vært for det planlagte Vitensenteret i det gamle Kretsfengselet, ville oppgaven trolig vært umulig. Uten Vitensenteret ville det vært rimelig å henvise til at Bergen alt har Teknisk Museum på Møhlenpris, og at de branntekniske samlingene måtte få sin plass i dette miljøet.

DET ER IKKE TVIL om at den gamle Hovedbrannstasjonen er en unik ramme om Brannvesenets samlinger og at bygningen er historiefortellende i seg selv.

Bergens sentrale bydeler er langt på vei skapt av branner, og Bergen Brannvesen har en sentral plass i byens bevissthet.

De ansatte i Brannvesenet har dessuten gjennom generasjoer vært usedvanlig historisk bevisste. Det er ikke minst de ansatte å takke at Bergen har en av de fremste branntekniske samlingene Norden. Dette er et aktivium som også et fremtidig museum vil kunne trekke veksler på. Bergen har derfor mange av de forutsetningene som skal til for å gå mot strømmen i museumsverdenen. Men det er en forutsetning at det også lykkes å skaffe penger og kompetanse.

KOMMUNEN VIL TROLIG ikke tape de helt store summer på ikke å kunne selge de verneverdige bygningene i Rådhuskvartalet til markedspris. En kommune med ambisjoner om å være kulturby kan bare selge med strenge restriksjoner på bruken av bygningene.

Den mest tyngende utgiftsposten er som oftest tilskuddsordningene for nye institusjoner. Vitensenteret og talsmennene for et nytt museum må legge frem grundige, gjennomarbeidete og overbevisende budsjett hvis de vil vinne gehør.

De ansvarlige må også kunne overbevise om at de kan by på et kvalitetsprodukt og en publikumsmagnet.

Hvis budsjettene og planene holder, må Bergen bare trø til. Den som intet våger, intet vinner.