• Både brann- og vegmyndighetene bryter brannloven i norske veitunneler. Samferdselsministeren må gripe inn før den første alvorlige ulykken skjer.

Det er Dag Skansen i Skansen Consult AS som sier dette til Bergens Tidende.

— Statens Vegvesen har ikke, slik brannloven krever, på en tilfredsstillende måte dokumentert brannsikkerheten i de lange norske veitunnelene. Det betyr at brannsjefen utsetter seg for å bli ansvarlig for andres (vegdirektørens red. anm.) lovovertredelse i veitunnelene, sier Dag Skansen.

Ikke blitt hørt

Skansen har i flere år jobbet med disse problemene overfor ansvarlige myndigheter. Enten er han blitt avfeiet med at en tunnelbrann i Norge er «et teoretisk problem» eller at sikkerheten i norske veitunneler er «god nok».

— Jeg tror derfor at det ikke finnes noen annen måte å sikre liv og helse til alle de som kjører i veitunnelene enn å be øverste politiske myndighet studere virkeligheten, blant annet bruddet på brannloven, og få gjort noe med det snarest mulig sier Skansen.

Klart ansvar

Dag Skansen er ikke alene om å påpeke risikoen ved å slippe mennesker inn i et byggverk, lange veitunneler, der det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet når det brenner. Slike krav stilles ifølge Skansen til alle andre byggverk.

— Brannsjefene vet at sikkerheten når det gjelder tunnelbrann ikke er tilfredsstillende. Da skal de ifølge brannloven gripe inn i forkant, ellers blir de stilt til ansvar ved en alvorlig brannulykke ifølge brannloven, sier Skansen.

Branndirektoratet bekymret

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) har særlig de tre-fire siste årene fokusert på det uhyggelige potensialet ved en brann i en lang tunnel. Under et foredrag ved industridagene på NTNU i Trondheim tok seksjonssjef Finn Mørch Andersen i DBE opp problemet:

— Det er potensial for store ulykker, særlig i jernbanetunneler, T-banetunneler og lange veitunneler der det kan være mange mennesker, sa Andersen. Tilhørerne var blant annet vegdirektør Olav Søfteland og flere av landets veisjefer.